Sir Isaac Newton

Fysica is nu echt eens iets dat bijna niemand leuk vindt. Op school zorgt het alleen maar voor werk en voor buizen. Bovendien is het iets dat 'helemaal geen nut geeft in ons dagelijks leven'. Verander maar snel je mening, want ongeveer alles wat je doet heeft te maken met fysica. Hoe snel je kan lopen, zwemmen, fietsen, vliegen, hoe ver je allerlei dingen zoals discus, speer, kogel etc.. kan werpen enz... ; dit alles wordt bepaald door de wetten van de fysica.  Natuurlijk zal de fysica van een ezel geen koerspaard kunnen maken, maar ze kan je als sporter wel helpen te begrijpen waarom sommige dingen al dan niet mogelijk zijn en vooral helpen om geen domme dingen te doen.

Over formules

Formules hebben ten onrechte een slechte reputatie. Formules zijn ingewikkeld, niet te begrijpen, moeten van buiten geleerd worden, zorgen voor buizen op school. In het kort, formules zijn shit.  Niets is minder waar!  Een formule is niks anders dan een soort snelschrift waarbij een lange en ingewikkelde zin of redenering wordt afgekort, en eenvoudig gemaakt wordt. Neem bijvoorbeeld de volgende zin; " Een voorwerp waarop een kracht wordt uitgeoefend, verkrijgt een versnelling die evenredig is met de kracht, en de evenredigheidsfactor noemen we de massa van het voorwerp"
Dit is een behoorlijk onprettige zin die we veel eenvoudiger kunnen zeggen door  ieder gekleurd deeltje door n enkele letter voor te stellen, dus F = m x a
Hiermee hebben we net de tweede wet van Newton in een formule uitgedrukt; toch simpel, niet?
Het gebruik van formules is nuttig maar niet onontbeerlijk. Indien je formules helemaal niet leuk vind kan je ook gewoon de teksten lezen.
 

Over wetten in de fysica

Er is een enorm verschil tussen gewone of burgerlijke wetten en fysische wetten. Gewone wetten worden uitgevaardigd door politiekers en die willen door hun wetten "iets bereiken", allerlei doelstellingen, economische, ideologische, godsdienstige... Bovendien wordt iedereen geacht heel braaf deze wetten te volgen op straffe van boetes  en om het nog erger te maken verschillen deze wetten van land tot land, van streek tot streek, zelfs van huishouden tot huishouden!
Daartegenover staan de wetten uit de fysica. Die willen u tot niks verplichten, niks opleggen, zelfs niks veranderen. Als we in de fysica duizend maal iets hebben uitgetest op verschillende manieren, en indien we duizend maal het zelfde resultaat hebben bekomen, dan verwachten we dat dit opnieuw zo zal gebeuren de 1001-ste keer. Dit noemen we dan een wet. Als je duizend maal een appel naar omlaag ziet vallen, verwacht je niet dat hij de volgende keer naar omhoog zal vallen. Een fysische wet is dus zoals madame Merveille die de toekomst voorspelt. Een fysische wet kan ook nooit lang verkeerd zijn want zodra het 1001-ste experiment anders zou uitdraaien zal de wet aangepast of uitgebreid worden. Sir Isaac Newton formuleerde de wet van de zwaartekracht rond 1685. Deze wet bleef zonder probleem geldig gedurende 250 jaar tot wanneer Einstein met de algemene relativiteitstheorie ontdekte dat de zwaartekracht ook het licht benvloedt, en er zo zwarte gaten kunnen ontstaan.  Is Newton dan nu ongeldig? Helemaal niet. In gewone aardse omstandigheden zegt de algemene relativiteitstheorie exact hetzelfde als de zwaartekrachtswet van Newton.

Wat vind je hier ?

Alles dat te maken heeft met toepassing van de fysica bij het fietsen. Kracht, energie, vermogen, evenwicht, en de fysische redenen waarom we zo snel (of zo traag) kunnen rijden. We willen ook iets verder gaan dan gazettepraat en daarvoor hebben we dus onze vrienden, de wetten en formules nodig.

Over fietsica

Uiteraard is fietsica een samentrekking van fiets en fysica. Waar dit woord exact vandaan komt is niet geweten. Het werd o.a. reeds gebruikt in een eindopdracht door Sander Velthuis in 2002.

Uw vragen, opmerkingen, commentaren zijn welkom

Stuur een mailtje naar fietsica@telenet.be

U bent de ste bezoeker sinds 5 September 2006