Start Omhoog Vélo-Physique Bicycle Physics Fisica de la Bici
                                            Hellingsgraad etc.
                

    

 

De hellingsgraad van een berg is gelijk aan het hoogteverschil gedeeld door de horizontale afstand. In de wiskunde komt dit overeen met de tangens van de hellingshoek die het wegdek maakt met het horizontale vlak.

In de praktijk is het zeer moeilijk deze horizontale afstand te meten. Daarom nemen we de effectief gereden afstand, gemeten langs het wegdek. Dit is ook de afstand die we zien op de fietscomputertjes. De hellingsgraad die we op deze manier berekenen is dus gelijk aan het hoogteverschil gedeeld door de afgelegde afstand. In de wiskunde is deze gelijk aan de sinus van de hellingshoek.

Deze twee manieren van bereken geven dus verschillende resultaten, maar eigenlijk moeten we ons daar geen zorgen over maken aangezien het verschil onbeduidend is.

Nemen we bijvoorbeeld de beklimming van de noordkant van de Mont Ventoux, te starten in Malaucène.

 

 

Deze beklimming  heeft een hoogteverschil van 1548 m over een weglengte van 21 km.

Volgens de tweede berekeningsmethode is de gemiddelde hellingsgraad is dus 1548/21000 =  0.0737 hetzij 7.37 %

Volgens de eerste berekeningsmethode zou de hellingsgraad gelijk zijn aan 7.39 ´%

Dus echt geen verschil om van wakker te liggen!

 

Laatst bijgewerkt: 23 augustus 2010